Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: sloneczneprzedszkole-zyrardow.edupage.org

Treść strony

Klauzula informacyjna dla pracowników MP5

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 5 z siedzibą w  Żyrardowie przy ul. Leszno 19. Można się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 46 8554448 lub adres email: mp5@zyrardow.pl
 2. Można skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod 223500140 bądź adresem e-mail: Jaromir.dylewski@inbase.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. Wykonywania działalności w zakresie edukacji oraz innej działalności statutowych;
  2. Realizacji zadań oświatowych;
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa przedszkolaka w czasie pobytu w przedszkolu;
  4. Realizacji działań promocyjnych przedszkola;
  5. Archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650).
 5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.
 6. Przetwarzanie danych osobowych uczniów jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w ramach realizacji prawa oświatowego.
 7. Dane osobowe uczniów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe uczniów będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
 9. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  3. przenoszenia swoich danych osobowych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienia obowiązku szkolnego.
 11. Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-03 13:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2406
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-03 13:19:02