BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Żyrardowie

ilość odwiedzin tej strony: 763
ostatnia aktualizacja tej strony:
2008.07.01 17:16

Treść strony

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, można uzyskać na ustny lub pisemny wniosek osoby zainteresowanej złożony u Dyrektora Szkoły.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Wyjątek stanowią informacje podlegające ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

  • autor informacji: Zofia Kwiatkowska
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-07-01 17:15
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2008-07-01 17:16
redaguje: Zofia Kwiatkowska